top of page

Gesprekstherapie

Soms bots je tegen de grenzen van het leven. Je loopt vast en je voelt dat de steun van vrienden en familie niet meer volstaat. Je wordt geconfronteerd met sterke emoties, twijfel of verwarring. Je moet belangrijke keuzes maken. Er gebeuren heftige dingen in je leven of er is een smeulende onrust die je ongelukkig maakt. Misschien ben je op zoek naar meer zin of betekenis in je leven.
 

Je hebt misschien last van één of meerdere symptomen: stress, burnout, slaapmoeilijkheden, relatieproblemen, depressieve gevoelens, lichamelijke klachten

Je zoekt een professionele therapeut die met jou voorzichtig je verhaal ontrafelt en je vraag onderzoekt. Iemand die zonder oordeel luistert. Een gelijkwaardige gesprekspartner die jou en je verhaal serieus neemt. Je uitnodigt om te zien wat er net onder de oppervlakte schuilt.

 

Na enkele gesprekken vind je vaak meer vrijheid en oplossingen voor jouw vraagstuk. Je zet stappen om je situatie te veranderen of, als dat niet kan, beter te dragen.

Mijn specialisatie ligt in de domeinen gestalttherapie en existentiële therapie. 

Gestalttherapie 

De gestalttherapie ontstond in de jaren '50 als stroming binnen de experiëntiële of ervaringsgerichte therapieën. 
 

Een gestalttherapeut zal in de eerste plaats jouw “awareness” versterken. Door jouw besef en inzicht te vergroten over jezelf en je relatie met jouw omgeving, vind je gaandeweg meer vrijheid en oplossingen voor jouw vraag. We zoomen daarbij zowel in op jouw gedachten, je gevoelens als je gedrag. Er is plaats voor zowel je heden, verleden als toekomstbeeld.
 

Het versterken van jouw awareness doen we eigenlijk op een erg natuurlijke, open manier: eerst en vooral luister ik grondig en empathisch naar jouw verhaal. Ik stel verdiepende vragen en benoem wat ik zie en hoor. Ik zal je ook uitnodigen om te voelen in je lijf wat daar mogelijks aan informatie schuilt. Ik geef feedback op je verhaal: wat ik denk of voel bij jouw verhaal, breng ik eerlijk in contact. Dit is wat we in vaktermen de ‘therapeutische relatie’ noemen: het warme, eerlijke contact tussen de therapeut en de cliënt is de basis waarop een hele therapie gebaseerd is.
 

Ervaringsgerichte technieken en oefeningen maken soms ook deel uit van de therapie. Deze worden altijd op maat van de cliënt besproken en aangepast. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een brief schrijven, een stamboom of tijdslijn maken, een tekening, een ademhalingsoefening…

 

Na enkele gesprekken vind je vaak meer vrijheid en oplossingen voor jouw vraagstuk. Je zet stappen om je situatie te veranderen of, als dat niet kan, beter te accepteren.

Existentiële therapie

Een rode draad in mijn leven is dat ik erg aangetrokken ben tot de grote levensvragen: dood, beperkingen, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid, zingeving, relaties met anderen. Het is mijn overtuiging dat mensen te weinig plek krijgen om over deze grote, universele thema’s te kunnen praten.

Existentiële therapie is een stroming binnen de psychotherapie die sterk beïnvloed is door de existentialistische filosofen uit het midden van de 20ste eeuw zoals Nietzsche, Camus, Sartre, Buber.

Het delen van onze gevoelens en gedachten over de grote levensvragen schept verbondenheid en maakt lichter.

gestalttherapie
existentiële therapie

Schematherapie

Schematherapie is ontwikkeld om hardnekkige patronen in het denken en voelen van mensen te behandelen. Deze patronen noemen we “schema’s”. Deze schema’s bepalen hoe je naar het leven kijkt en wat jouw gevoelige plekken zijn. Ze zorgen voor intens lijden en voor problemen in jouw relaties met anderen. Bvb. als je last hebt van het schema “afwijzing”, zorgt dit ervoor dat jij je snel afgewezen voelt en de wereld als afwijzend ervaart. Dit maakt je verdrietig en eenzaam.

Schematherapie is een integratieve therapievorm die elementen uit verschillende therapiestromingen combineert. De schematherapie is iets meer gestructureerd dan de gestalt- of existentiële therapie. Er wordt o.a. gewerkt met vragenlijsten en schrijfopdrachten maar ook met imaginaties (geleide fantasie-oefeningen).

Voor wie?

Ik werk met volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

​Jouw verhaal heeft bvb. te maken met

... een zoektocht naar jezelf of een zinvol leven

... moeilijkheden in je relatie(s) 
... stress, burn-out of depressieve gevoelens
... vage lichamelijke klachten, slaapproblemen
... verwerken van pijnlijke ervaringen
... beperkingen en ernstige ziekte
… verdriet en rouw

... hechting en intimiteit

... moeilijke levenskeuzes

... weinig zelfvertrouwen

Voor wie niet? 

Mijn aanpak is minder geschikt indien je

 

... een ernstige psychiatrische aandoening hebt. Indien ik vermoed dat er medische begeleiding nodig is, zal ik je altijd doorverwijzen naar een psychiater. Ernstige psychiatrische aandoeningen kunnen beter behandeld worden door een multidisciplinair team.

...een diagnose zoekt.

...lijdt aan een verslaving.

...lijdt aan een fobie of angststoornis.

...een autismespectrumstoornis hebt.

..een snelle, oplossingsgerichte therapie zoekt.

voor wie
schematherapie
bottom of page